ArchiCAD 5 DNI

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie ArchiCAD - 5 dni

Program zajęć dostosowujemy każdorazowo do ogólnych umiejętności naszego Klienta i jego faktycznych potrzeb merytorycznych. 
 

Do kogo skierowane jest szkolenie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do architektów i konstruktorów pragnących poznać zaawansowane możliwości programu ArchiCAD  w zakresie modelowania przestrzennego i tworzenia projektu budowlanego. 

 

Korzyści dla uczestnika szkolenia.

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna mechanizmy i funkcje umożliwiające wykonanie wyższej jakości projektów w krótszym czasie, co ma bezpośrednie przełożenie na większą efektywność pracy projektowej, wzrost profitów, skuteczną rywalizację z konkurencją a także lepszą współpracę z branżystami i klientem. Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności m.in. w zakresie wykorzystania narzędzi  ArchiCAD-a,  przygotowania dokumentacji projektowej do wydruku, wymiany danych z programami zewnętrznymi w szczególności z AutoCAD-em, zaawansowanego modelowania przestrzennego.
 
Na zakończenie szkolenia jest możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu firmy Graphisoft
 
 

Program zajęć:

 

DZIEŃ PIERWSZY (8h)

1.    Filozofia programu ArchiCAD, idea wirtualnego budynku, wzorzec projektu, środowisko pracy, opis okna interfejsu, nawigacja w oknach widokowych;
2.    Warstwy i kombinacje warstw, ustawienie kondygnacji;
3. Tworzenie niezależnego obszaru 2D, import rysunków zewnętrznych dwg i pdf, optymalizacja linii i wypełnień;
4.    Paleta Podrys i Porównanie, sposoby zaznaczania obiektów;
5.  Tworzenie materiałów budowlanych, narzędzie Ściana, różne sposoby tworzenia ścian i metody ich wprowadzania, tworzenie ściany warstwowej;
6.    Menedżer profili, tworzenie ściany profilowanej, edycja profilu;
7.   Tworzenie przekrojów i elewacji, okno ustawienia narzędzi Przekrój i Elewacja;
8.    Elementy widoku 3D, opcje widoku 3D; tworzenie przekroju 3D i dokumentu 3D;
9.    Narzędzia Słup, Belka i Strop – okno ustawienia obiektów, metody edycji;

DZIEŃ DRUGI (8h)

1.    Siatka osi konstrukcyjnych;
2.  Narzędzia Drzwi i Okna – okno ustawień obiektów, edycja, tworzenie znacznika;
3.   Narzędzia Schody i Balustrada – okno ustawień obiektów, metody tworzenia i edycji,
4.    Działania na elementach bryłowych;
5.   Narzędzie Strefa – okno ustawień obiektu, tworzenie i edycja stref;
6. Narzędzie Wymiarowanie, różne metody wymiarowania w projekcie;
7.    Mapa Widoków, okno dialogowe Reprezentacji Modelu i Warianty graficzne, różne sposoby wyświetlania zawartości okien widokowych;

DZIEŃ TRZECI (8h)

1. Narzędzie Przegroda Strukturalna, tworzenie schematu, komponenty, metody wprowadzania i edycji;
2.   Narzędzie Dach – okno ustawienia narzędzia, różne sposoby tworzenia geometrii dachów, dodatki do dachu, wykorzystanie RoofMakera w tworzeniu więźby dachowej;
3.  Tworzenie obiektów bibliotecznych, zarządzanie bibliotekami obiektów;
4.    Narzędzie Powłoka – okno ustawienia narzędzia, różne sposoby tworzenia geometrii powłok;
5.   Narzędzie Kształty, okno ustawienia narzędzia, tworzenie geometrii kształtów, sposoby edycji.

DZIEŃ CZWARTY (8h)

1.  Menedżer właściwości, zarządzanie numerem ID w oknie Menedżera ID elementów;
2.    Atrybuty elementów Wypełnienia, Linie, Pióra i kolory;
3.    Zestawienia interaktywne;
4.    Wymiana danych z programem AutoCAD
5. Tworzenie dokumentacji, narzędzie Korekta, wprowadzanie poprawek w dokumencie PDF.

DZIEŃ PIĄTY (8h)

1.   Wizualizacja, Okno ustawień renderingu, tworzenie materiałów dla wykończeń, analiza nasłonecznienia;
2.    Paleta Uwagi, wprowadzanie adnotacji;
3.    EcoDesigner – tworzenie szacunku energetycznego.

 

„Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania”

Bill Gates